1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-25. Pro krystalografický osní kříž monoklinické soustavy platí: a0 ≠ b0 ≠ c0, a = g, b > 90°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

Krystalografický osní kříž monoklinické soustavy