1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-26. Pro krystalografický osní kříž rombické soustavy platí: a0 ≠ b0 ≠ c0, a = b = g = 90°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

Krystalografický osní kříž rombické soustavy