1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-27. Pro krystalografický osní kříž tetragonální soustavy platí: a0= b0¹ ≠ c0, a = b = g = 90°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

Krystalografický osní kříž tetragonální soustavy