1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-28. Pro krystalografický osní kříž hexagonální a trigonální soustavy platí: a1 = a2 = a3¹ ≠ c0, a = b = 90°, g =120°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

Krystalografický osní kříž hexagonální a trigonální soustavy