1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-29. Pro krystalografický osní kříž kubické soustavy platí: a=b=c, a = b = g = 90°. Podle Klein, Hurlbut (1993).

Krystalografický osní kříž kubické soustavy