1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-3. Mřížkovou rovinu, ve které vektory a, b a úhel mezi nimi tvoří základní buňku rovinné mřížky, podrobíme  translaci c (která neleží v mřížkové rovině) v kladném i záporném směru a dostaneme prostorovou mřížku. Libovolný uzlový bod mřížky Auvw je translačně identický s výchozím bodem A000. Podle Chojnacki (1979).

prostorová mřížka