1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-30. Fragment krystalové mřížky s parametry a, b, c. Jednotlivé uzly mřížky jsou označeny indexy, které jsou celočíselnými násobky jednotlivých period identity a udávají vzdálenost uzlu od počátku. Podle Borchardt-Ott (1995).

indexy mřížkových uzlů