1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-31. Index souboru krystalograficky ekvivalentních mřížkových přímek určujeme na té přímce, která prochází počátkem. Indexy prvního uzlu od počátku jsou zároveň indexy mřížkové přímky a jedná se o celá nesoudělná čísla. Podle Borchardt-Ott (1995).

indexování mřížkových přímek