1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-32. V kubické tělesově centrované buňce je prvním uzlem na tělesové úhlopříčce [111] bod s indexem 1/2,1/2,1/2. Pro index se ale tato hodnota převede na nejbližší celá nesoudělná čísla. Podle Borchardt-Ott (1995).

indexy mřížkových přímek