1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-33. Indexování souboru krystalograficky stejnocenných rovin se provádí na rovině nejbližší počátku. Kolmá vzdálenost mezi rovinou a počátkem (kde prochází ekvivalentní mřížková rovina) se označuje jako mezirovinná vzdálenost (symbol d). Pro indexování jsou rozhodující úseky, které daná rovina vytne vzhledem k periodám identity jednotlivých os. Podle Krause (1993).

indexování mřížkových rovin