1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-34. Indexy (hkl) množiny navzájem rovnoběžných rovin udávají, kolikrát se úseky vytnuté na souřadnicových osách první rovinou od počátku (z celé množiny ekvivalentních rovin) vejdou do periody identity odpovídajících os. Periody identity a a b jsou naznačeny. Podle Valvody a kol. (1992).

indexování mřížkových rovin - příklady