1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-35. Reálná krystalová struktura se skládá ze strukturní mřížky, která definuje periodicitu uspořádání uzlových bodů a báze, která charakterizuje způsob obsazování uzlových bodů reálnými stavebními částicemi. Podle Borchardt-Ott (1995).

krystalová struktura = mřížka + báze