1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-4. Buňka mřížky je libovolný rovnoběžnostěn, jehož vrcholy tvoří mřížkové uzly. Na obrázku je vyznačeno několik možných buněk mřížky, např. ABCDA´B´C´D´. Podle Chojnacki (1979).

buňka prostorové mřížky