1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-5. Buňka mřížky je určena velikostí mřížkových vektorů umístěných do hran rovnoběžnostěnu a třemi úhly, které tyto vektory svírají. Tyto hodnoty a, b, c, a, b, g se označují jako parametry buňky. Jsou uspořádány podle pravotočivé vektorové soustavy, takže úhel a je mezi osami b a c, úhel b mezi osami a a c a úhel g mezi osami a a b. Podle Krause (1993).

parametry prostorové buňky