1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-6. Bod 1 zobrazíme v rovině pomocí dvojčetné rotační osy symetrie do bodu 2 a pomocí periody identity a vznikne bod 3, který přes tutéž osu symetrie umožní vznik bodu 4. Vznikne tak základní buňka rovinné mřížky ve tvaru kosoúhelníku, kde a0≠ b0g≠ 90°. Podle Borchardt-Ott (1995).

vznik kosoúhlé rovinné mřížky