1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-7. V pravoúhlé rovinné mřížce tvoří jednotlivé uzly vrcholy pravoúhlého trojúhelníku a základní buňka má parametry  a0 ≠ b0 a g = 90°. V symetrii základní buňky se objeví dvě vzájemně kolmé roviny symetrie. Podle Borchardt-Ott (1995).

pravoúhlá rovinná síť