1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-8. Romboedrickou rovinnou mřížku můžeme charakterizovat dvěma způsoby. Primitivní základní buňka splňuje podmínky, kde a0 = b0 a g ≠ 60°, 90° nebo 120°. Alternativní centrovaná základní buňka s uzlovým bodem v těžišti je charakterizována pravoúhlou sítí a0≠ b0 a g = 90°. Podle Borchardt-Ott (1995).

romboedrická rovinná síť