Laueho grupy

Jsou to bodové grupy, které se navzájem liší jen přítomností nebo nepřítomností středu symetrie a prvků, které v důsledku tohoto středu vznikly. Symbol Laueho grupy je dán symbolem té bodové grupy, která má střed symetrie (centrická grupa). Jelikož Laueho grupy hrají významnou roli při určování symetrie krystalů difrakčními metodami, nazývají se někdy grupami difrakční symetrie. Symetrie difrakčního obrazu všech bodových grup příslušejících k jedné Laueho grupě je stejná a je dána symetrií příslušné centrické grupy.

Laueho grupa

příslušné bodové grupy

-1 1, -1
2/m 2, m, 2/m
mmm 222, mm2, mmm
-3 3, -3
-3m 32, 3m, -3m
4/m 4, -4, 4/m
4/mmm 422, 4mm, -42m, 4/mmm
6/m 6, -6, 6/m
6/mmm 622, 6mm, -6m2, 6/mmm
m3 23, m3
m-3m 432, -43m, m-3m