1.5. Bodové grupy v mineralogii

Obrázek 15-3. Jsou-li na sebe kolmé dvě roviny symetrie vzniká v jejich průsečíku dvojčetná rotační osy symetrie (vlevo). Leží-li v rovině symetrie dvojčetná osa symetrie, bude rovněž přítomna kolmá rovina symetrie a dvojčetná rotační osa symetrie bude tvořit jejich průnik. Podle Borchardt-Ott (1995).

základní pravidla kombinace prvků symetrie