1.5. Bodové grupy v mineralogii

Obrázek 15-6. Stejnocenné dvojčetné rotační osy symetrie v osním směru kolmé na inverzní osu symetrie podmiňují přítomnost meziosních rovin symetrie. Zde příklad bodové grupy -3 2/m. Podle Borchardt-Ott (1995).

kombinace prvků symetrie -3 2/m