1.5. Bodové grupy v mineralogii

Obrázek 15-7. Póly ploch obecného krystalového tvaru neleží ve sterogramu na žádném prvku symetrie (zde jsou plochy tetragonální pyramidy označeny křížky). Přítomna je pouze čtyřčetná rotační osa symetrie, takže obecný tvar {hkl} je zde tetragonální pyramida. Póly ploch obecného tvaru mají dva stupně volnosti - v určitém intervalu s nimi můžeme pohybovat a krystalový tvar zůstane zachován. Dostaneme-li se obvodovou kružnici projekce a krystalový tvar se mění na tetragonální prizma {hk0}, které je v tomto případě limitním tvarem k tetragonální pyramidě. Podle Borchardt-Ott (1995).

stereografická projekce obecného krystalového tvaru