1.5. Bodové grupy v mineralogii

Obrázek 15-8. Póly ploch speciálního krystalového tvaru leží na některém prvku symetrie nebo na několika prvcích zároveň (zde tetragonální protopyramida označena křížky). Symetrie bodové grupy je 4mm a póly ploch leží na jediném prvku symetrie, takže mají jeden stupeň volnosti - můžeme s ním pohybovat v jednom směru, aniž bychom změnili charakter krystalového tvaru.  Posuneme-li projekční bod na obvodovou kružnici, změní se krystalový tvar na tetragonální protoprizma {hk0}, které je v tomto případě limitním tvarem k tetragonální protopyramidě. Podle Borchardt-Ott (1995).

stereografická projekce speciálního krystalového tvaru