Přehled bodových grup (krystalografických oddělení)

Jednotlivá oddělení jsou seřazena podle soustav, značení je v mezinárodní symbolice.

soustava

oddělení

Mezinárodní symbol

úplný                 zkrácený

triklinická

pediální

pinakoidální

1

`1

1

`1

monoklinická

monoklinicky sfenoidické

monoklinicky domatické

monoklinicky prizmatické

2

m

2/m

2

m

2/m

rombická

rombicky disfenoidické

rombicky pyramidální

rombicky dipyramidální

222

mm2

2/m 2/m 2/m

222

mm2

mmm

trigonální

trigonálně pyramidální

trigonálně romboedrické

trigonálně trapezoedrické

ditrigonálně pyramidální

ditrigonálně skalenoedrické

3

`3

32

3m

`32/m

3

`3

32

3m

`3m

tetragonální

tetragonálně pyramidální

tetragonálně disfenoidické

tetragonálně dipyramidální

tetragonálně trapezoedrické

ditetragonálně pyramidální

tetragonálně skalenoedrické

ditetragonálně dipyramidální

4

`4

4/m

422

4mm

`42m

4/m 2/m 2/m

4

`4

4/m

422

4mm

`42m

4/mmm

hexagonální

hexagonálně pyramidální

trigonálně dipyramidální

hexagonálně dipyramidální

hexagonálně trapezoedrické

dihexagonálně pyramidální

ditrigonálně dipyramidální

dihexagonálně dipyramidální

6

`6

6/m

622

6mm

`62m

6/m 2/m 2/m

6

`6

6/m

622

6mm

`62m

6/mmm

kubická

pentagon-tritetraedrické

didokaedrické

pentagon-trioktaedrické

hexatetraedrické

hexaoktaedrické

23

2/m`3

432

`43m

4/m`3 2/m

23

m`3

432

`43m

m`3 m