Protipólový vývoj krystalového tvaru

Ve směrech polárních rotačních os symetrie jsou opačné konce krystalu ve své morfologii odlišné. Prakticky to znamená, že na paralelní a antiparalelní straně krystalu najdeme jiné krystalové tvary. Tento dvojí vývoj se projeví i ve fyzikálních vlastnostech krystalu, např. piezoelektrický jev.

Polární je každá osa, která se vyskytuje na krystalu bez středu symetrie a není na ni kolmá rovina symetrie nebo sudá rotační os a symetrie.

Protipólový vývoj na rombickém krystalu, který je v horní části zakončen rombickou pyramidou {111} a ve spodní části dómaty {10-1}, {01-1} a pedionem {00-1}. Vytvořeno programem Shape, Shape Software.

 protipólový vývoj na rombickém krystalu