Izogonální prostorové grupy

Izogonální prostorové grupy jsou takové, které byly odvozeny od stejné bodové grupy a zachovávají úhlové vztahy mezi operacemi symetrie výchozí bodové grupy.

Na obrázku jsou rozděleny všechny prostorové grupy podle soustav a bodových grup.

prostorové grupy

prostorové grupy

Chceme-li z prostorové grupy získat odpovídající bodovou grupu, musíme redukovat všechny prvky obsahující translaci na beztranslační podle schématu:

Příklad: Máme-li prostorovou grupu 41/m 2/n 2/n, převedeme všechny prvky symetrie obsahující translaci na beztranslační a dostaneme bodovou grupu 4/m 2/m 2/m.