1.6. Prostorové grupy v mineralogii

Obrázek 16-1. Schéma prostorových grup spadajících pod symbol C2, dvojčetné osy jsou orientovány pravolevě (směr osy y). Podle Borchardt-Ott (1995).

prostorové grupy C2