1.6. Prostorové grupy v mineralogii

Obrázek 16-2. Obecný bod v pozici x,y,z zobrazí přítomné prvky symetrie na body x,-y,z; -x,y,z a -x,-y,z a rovněž ekvivalentní body jako x,1-y,z; 1-x,y,z a 1-x,1-y,z. V základní buňce vzniknou pozice, které mají stejnou polohu a stejný vztah k prvkům symetrie. Počet takových ekvivalentních pozic se označuje jako multiplicita základní buňky. Ve zvoleném příkladě má výchozí bod x,y,z multiplicitu 4. Podle Borchardt-Ott (1995).

uspořádání v prostorové grupě Pmm2