1.6. Prostorové grupy v mineralogii

Obrázek 16-5. Asymetrická jednotka prostorové grupy P2/m má objem limitovaný souřadnicemi 0≤x≤½; 0≤y≤½; 0≤z≤1. Její objem je ¼ základní buňky, takže multiplicita obecné pozice musí být 4. Podle Borchardt-Ott (1995).

asymetrická jednotka prostorové grupy 2/m

Jednotlivé obecné a speciální pozice uvedené s počtem stupňů volnosti, multiplicitou, symetrií a souřadnicemi v základní buňce.

obecné a speciální pozice v grupě 2/m