1.6. Prostorové grupy v mineralogii

Obrázek 16-6. Přehled všech ekvivalentních poloh v prostorové grupě 2/m. Uvedena je vždy multiplicita pozice, Wyckoffův symbol, symetrie pozice a souřadnice v základní buňce. Podle Mezinárodních krystalografických tabulek.

ekvivalentní polohy grupy 2/m podle mezinárodních tabulek