1.6. Prostorové grupy v mineralogii

Obrázek 16-7. Kompletní informace o prostorové grupě č. 10 se symbolem P 2/m. Podle Mezinárodních krystalografických tabulek. 

karta prostorové grupy P2/m v mezinárodních krystalografických tabulkách

karta prostorové grupy P2/m v mezinárodních krystalografických tabulkách