1.7. Prostorové grupy v mineralogii

Obrázek 17-1. Konstrukce reciproké mřížky. Na strukturní roviny je vedena kolmice z počátku a na ni je nanesena vzdálenost 1/dhkl odpovídající strukturní roviny. Výsledkem je reciproká mřížka, kde bod charakterizuje rovinu přímého prostoru. Podle Valvoda, Polcarová, Lukáč (1992).

konstrukce reciproké mřížky