1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-1. Reálnou strukturu můžeme složit ze strukturní mřížky, která představuje periodicitu a symetrii uspořádání a z báze, která definuje chemické prvky ve struktuře a jejich polohu vůči symetricky ekvivalentním bodům. Podle Borchardt-Ott (1995).

krystalová struktur = mřížka + báze