1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-10. Schéma struktury berylu, která je typická přítomností velkých dutin uprostřed šestičetných cyklů tetraedrů SiO4. Tyto dutiny umožňuj vstup poměrně velkých jednomocných kationtů (např. Na) a vzniká tak prostor pro vznik intersticiálního pevného roztoku. Podle Klein, Hurlbut (1993).

struktura berylu s výraznými kanálovými dutinami