1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-11. Příklad rekonstruktivní (nevratné) polymorfní přeměny. Ve struktuře zanikají a vznikají vazby, rekonstrukce struktury je kompletní. Podle Borchardt-Ott (1995).

rekonstruktivní polymorfní přeměna