1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-12. Příkladem rekonstruktivní polymorfní přeměny je skupina polymorfních modifikací andalusit - sillimanit - kyanit. Při polymorfní přeměně dochází ke kompletní přestavbě struktury, vždy polovina atomů Al změní svojí koordinaci a změní se tím i celá symetrie struktury. Stabilita jednotlivých typů struktur může být vyjádřena fázovým diagramem. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram pro systém Al2SiO5

Schéma struktury polymorfní modifikace andalusitu, podle Kühn, Zamarský (1984).

struktura andalusitu

Schéma struktury polymorfní modifikace kyanitu, podle Kühn, Zamarský (1984).

struktura kyanitu

Schéma struktury polymorfní modifikace sillimanitu, podle Kühn, Zamarský (1984).

struktura sillimanitu