1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-13. Změny ve struktuře při reversibilní polymorfní přeměně. Stavební jednotky zůstávají stejné, pouze se mění jejich vzájemné uspořádání. Podle Borchardt-Ott (1995).

reversibilní polymorfní přeměna