1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-14. Ve spodní části obrázku je schéma struktury nižšího křemene, který při 573°C přechází reversibilní přeměnou na křemen vyšší, kdy původně trigonální symetrie se přeuspořádáním stavebních jednotek změní na symetrii hexagonální. Při teplotě 870° vznikne polymorfní modifikace trydimit a to rekonstruktivní polymorfní přeměnou (horní část obrázku). Podle Borchardt-Ott (1995).

polymorfní přeměny ve skupině SiO2