1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-15. Různé způsoby uspořádání atomů A a B ve struktuře. Vlevo nahoře je dokonalé uspořádání struktury, ve které atom A osazuje pozice č. 1 a atom B pozice č. 2. Vpravo nahoře je struktura, kde obsazení pozic není přesně definováno a vlevo dole je struktura kde každá pozice je určitým atomem obsazována s určitou pravděpodobností - obě struktury můžeme označit jako částečně uspořádané, resp. částečně neuspořádané. Vpravo dole je zcela neuspořádaná struktura, ve které je každá pozice obsazována s 50% pravděpodobností atomem A a se stejnou pravděpodobností atomem B. Podle Klein, Hurlbut (1993).

uspořádanost a neuspořádanost struktury