1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-16. Ukázka dvou polytypních modifikací grafitu, které se liší v kladu identických vrstev. Vlevo se sled vrstev opakuje po dvou vrstvách s výslednou hexagonální symetrií (polytyp 2H), vpravo je opakování sledu po třech vrstvách s romboedrickou symetrií (polytyp 3R). Podle Borchardt-Ott (1995).

polytypie grafitu