1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-2. Různé možnosti zobrazení struktury CsI. Struktura může být popsána jako typ s uspořádáním atomů jódu ve vrcholech primitivní kubické buňky a atom cesia tuto buňku tělesově centruje. Podle Borchardt-Ott (1995).

příklady struktury CsI