1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-3. Příklad reálného prostorového kuličkového modelu struktury mastku.

kuličkový model struktury