1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-4. Kreslený kuličkový model struktury fluoritu. Kuličky představují jednotlivé atomy prvků, Dobře postihují periodicitu ve struktuře, ale výrazně zkreslují vzájemnou velikost obou iontů. Podle Klein, Hurlbut (1993).

struktura fluoritu - kuličkový model