1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-5. Zobrazení struktury muskovitu pomocí schématu základních stavebních jednotek. Poměry poloměrů iontů neodpovídají realitě, ale struktura je přehledná a umožňuje představu o uspořádání jednotlivých koordinačních polyedrů. Podle Klein, Hurlbut (1993).

stavební jednotky - struktura kaolinitu