1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-6. Pohled na fragment struktury korundu zobrazené pomocí kuliček v prostoru os a, c. Třetí rozměr struktury je zde zpřístupněn pomocí koordinát u jednotlivých atomů, které vyjadřují relativní výšku každého atomu nad nákresnou. Podle Klein, Hurlbut (1993).

struktura korundu s vyznačením koordinát atomů