1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-7. Počítačově vytvořený model struktury fayalitu, zobrazující polohy jednotlivých atomů, koordinační polyedry, případně i vazby. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

počítačový model struktury fayalitu