1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-8. Trojúhelníkový diagram pro složky forsterit - fayalit - Ca2SiO4. Šedé oblasti odpovídají polím, kde jsou složky neomezeně izomorfně mísitelné. Oblast forsterit - fayalit tvoří pevný roztok. Podle Klein, Hurlbut (1993).

trojúhelníkový diagram ve skupině olivínu