1.8. Reálné krystalové struktury a jejich vlastnosti

Obrázek 18-9. Trojúhelníkový fázový diagram pro skupinu živců (albit - anortit - ortoklas). Šrafované oblasti představují pole neomezené mísitelnosti zúčastněných složek při definovaných teplotách. Substituce mezi albitem a anortitem je prakticky neomezená. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram živců