1.9. Defekty krystalových struktur

Obrázek 19-2. Pokud vznikne v ideální struktuře (uprostřed) defekt a atom, který opustil svoji pozici, se pohybuje k okraji krystalu, označuje se jev jako Schottkyho defekt (vlevo). Vstoupí-li uvolněný iont do intersticiálních prostor, vzniká Frenkelův defekt (vpravo). Podle Borchardt-Ott (1995).

Schottkyho a Frenkelův defekt