1.9. Defekty krystalových struktur

Obrázek 19-5. Hranice dvou krystalových domén, jejichž roviny omezení svírají malý úhel, se může jevit jako rovinná dislokace. Podle Borchardt-Ott (1995).

rovinná dislokace - hranice krystalových domén