1.9. Defekty krystalových struktur

Obrázek 19-6. Rovinná dislokace, která vznikne při dvojčatění na hranici dvou jedinců. Podle Borchardt-Ott (1995).

rovinná dislokace - dvojčatění